My dla innych


plakat_promesa_domy_dziecka

Naszą pracą, pasją i misją jest nie tylko szukanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych dla naszych Klientów, ale przede wszystkim działanie dla drugiego człowieka. Dobroczynność jest stałym i nieodzownym elementem naszego funkcjonowania. Przykładem jest wsparcie, jakim otaczamy rodzinne domy dziecka, bo “kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak).