KONTAKT


Informacje

Promesa Service sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 60-62
43-300 Bielsko-Biała

Kapitał zakładowy 10.000 PLN, wpłacony w całości. Spółka wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
Wydział VIII KRS, pod nr 0000695167,

REGON: 368338314
NIP: 937-269-97-39

Tel: 33 816 40 18
E-mail: biuro@promesa.name
WWW: www.promesa.name

Inspektor Ochrony Danych: iod@promesa.name

Formularz kontaktowy

Interesuje mnie:

Informacja o przetwarzaniu danych
Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych, które zostały podane w formularzu kontaktowym jest Promesa Service sp. z o.o. (ul. 11 Listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała). (więcej)


[recaptcha]